Esiintyjän ensiapupakkaus johtajalle ja asiantuntijalle (6/6)

Takaisin

Julkaistu 17.10.2014

Esiintymisen ensiapupakkaus johtajalle ja asiantuntijalle
Alkuperäinen kuva: FlickR Creative Commons, Long Cheng

 

Tämä kirjoitus on osa Esiintyjän ensiapupakkausta johtajalle ja asiantuntijalle. Ensiapupakkauksen ovat pakanneet esiintymisvalmentaja Sari Paavilainen ja presentaatiosuunnittelija Timo Sorri.

Voit lukea aiemmat kirjoitukset täällä:

 1.  Johdanto
 2. Taistelu voitetaan jo ennen kuin se käydään
 3. Tunne tiekarttasi, esiinny itsevarmasti
 4. Näin muodostat esityksellesi selkeän tiekartan
 5. Punakynän pelko pois! 

 

Eilinen kirjoitus alusti sitä, miten usein kouluajoista kantautuva kielivirheen pelko estää esiintyjiä loistamasta muiden edessä silloin, kun pitäisi käyttää vierasta kieltä. Kaikkein tärkein valmius on kuitenkin täysin kielitaidosta irrallinen. Se on uskallus.

Viehättävä lausuminen, säkenöivä sanavarasto tai timantinkirkkaat lauseet eivät hyödytä ketään, jos ne jäävät puhujan korvien väliin poukkoilemaan eivätkä pääse suusta ulos.

Tänään katsomme tarkemmin käytännön keinoja, joilla voit valmistautumisen kautta saada varmuutta vieraskieliseen esiintymiseen.

Miten voit kehittää vieraan kielen esiintymistaitoasi?

Esiintyjän ensiapupakkaus 6
Luonteva esiintyminen vieraalla kielellä on mahdollista vain silloin, kun ihminen uskaltaa käyttää kyseistä kieltä (Kuva: FlickR Creative Commons, Pigelm)

Luontevampaa vieraskielistä esiintymistä voi kehittää kahdesta suunnasta: joko taitoja kehittämällä tai itsevarmuutta kohentamalla. Nämä kaksi suuntaa tukevat toisiaan: kehittyvät taidot kohentavat itsevarmuutta, ja paremmalla itseluottamuksella tulee usein myös harjoiteltua enemmän, joten taidot kohenevat nopeammin.

Taitojen puolesta on hyvä varmistaa, että peruskielitaito on olemassa. Peruskielitaitoon kuuluvat muun muassa seuraavat asiat:

 • Esityksen aihealueeseen liittyvä sanavarasto
 • Kyky ymmärtää ja tuottaa väitelauseita, kysymyksiä ja perusteluja, esimerkiksi esityksen kysymys-vastaus -osiossa
 • Ymmärrettävä ääntämys

Terve itseluottamus puolestaan perustuu siihen, että huomaa osaavansa jotain. Itseluottamusta voit kehittää vaikkapa harjoittelemalla esityksen osia ääneen, pitämällä esityksen luotettavalle kuulijalle ja pyytämällä palautetta, ja vahvistamalla palautteen perusteella esitykseesi tarvittavaa peruskielitaitoa.

On myös tärkeää ymmärtää ja hyväksyä se, että jokainen tekee jonkin verran virheitä puhuessaan.

Kielivirheitä tekevä, mutta itsevarma ja luonteva puhuja on paljon vakuuttavampi kuin kollega, joka keskittyy oikeakielisyyteen ja unohtaa yleisön ja esityksen ydinviestin.

 

Niin kauan kuin kieli on riittävän ymmärrettävää, jotta viesti välittyy, virheitä ei tarvitse pelätä.

Harjoita ennen esitystäsi näitä asioita

Aiheeseen liittyvä sanavarasto.

 • Kirjoita itsellesi muistiin keskeiset aiheeseesi liittyvät termit ja ilmaukset tavoitekielellä. Käytä lähteinä sanakirjoja, alasi verkkosivuja ja kollegoita.
 • Varmista, että ymmärrät, mitä kukin ilmauksen osa tarkoittaa: kuvaako se tekemistä, asiaa tai tavaraa, vai jonkin ilmiön ominaisuutta.

 

Väitelauseiden, kysymysten ja perusteluiden tuottaminen

 • Keksi jokaisesta yllä mainitsemastasi termistä lause, joka kertoo termistä jotain. Mitä se on? Mitä se ei ole? Mitä sillä voi tehdä? Mitä se kertoo? Lue lauseet ääneen, ikäänkuin kertoisit ne yleisölle.
 • Keksi jokaisesta keskeisestä termistä tai ilmauksesta kysymys, ja vastaa siihen, ikäänkuin olisit vuorotellen yleisö ja puhuja.
 • Keksi perustelu jokaiselle yllä keksimällesi väitteelle tai vastaukselle. Englannin kielellä voit käyttää esimerkiksi ilmauksia “X is important, because…”. “X creates value, as is clear from…”.
 • Jos huomaat, että sanavarastosi ei riitä, merkitse tarvittavat ilmaukset suomeksi muistiin itsellesi ja etsi niille tavoitekieliset ilmaukset myöhemmin. Harjoituksen aikana pyri selittämään asia niillä sanoilla, jotka jo osaat.

 

Väitelauseiden, kysymysten ja perusteluiden ymmärtäminen

 • Pyydä itsellesi avustaja, joka osaa tavoitekieltäsi, ja anna hänelle yllä kirjoittamasi lista avaintermeistä ja -ilmauksista. Avustajan tehtävä on sanoa sinulle jokaisesta ilmauksesta tavoitekielellä joko kysymys tai väite.
 • Vastaa kysymyksiin, ja väitelauseiden kohdalla selitä, pitääkö hänen väitteensä paikkansa vai ei.
 • Jos huomaat, että sanavarastosi ei riitä, merkitse tarvittavat ilmaukset suomeksi muistiin itsellesi ja etsi niille tavoitekieliset ilmaukset myöhemmin. Harjoituksen aikana pyri selittämään asia niillä sanoilla, jotka jo osaat.

 

Ymmärrettävä ääntämys

 • Kun teet yllä mainittuja harjoituksia, merkitse muistiin sanat, joiden lausumisessa olet epävarma.
 • Harjoitusten jälkeen etsi sanojen ääntämisohjeet verkosta (hakusanalla “[sana] pronunciation” löydät ääntämisohjeet helpoiten).
 • Kirjoita kunkin sanan viereen kuulemasi perusteella kirjaimellinen ääntämisohje, joka sinun on helppo ymmärtää. (‘infuse = infjuus’.)
 • Kun harjoittelet esitystäsi, tarkista ääntäminen kirjoittamastasi ohjeesta.

 

Kun valmistaudut esiintymään vieraalla kielellä, on tärkeää varmistaa, että viesti menee perille. Siihen tarvitaan riittävä sanaston hallinta, ymmärrettävä lausuminen, ja kyky vastata yleisön kysymyksiin ja selventää aihetta tarvittaessa.

Kaiken tämän käyttämiseen tarvitaan rohkeutta avata suunsa ja puhua vierasta kieltä. Silloin, kun viestin perille meneminen on ratkaisevan tärkeää, taitava presentaatiovalmentaja voi auttaa sekä hiomaan kielitaitoa että vahvistamaan esiintymisvarmuutta.