Miten PowerPoint saavutti valtaistuimensa?

Takaisin

Julkaistu 15.05.2013

PowerPoint 1.0.
PowerPoint 1.0. vuodelta 1987

PowerPoint otti paikkansa esiintymisen visuaalisen tuen ‘de facto’ -työkaluna Windows käyttöjärjestelmän leviämisen myötä 1990-luvun puolivälissä. PowerPoint on dominoinut presentaatiomarkkinaa siis lähes kaksikymmentä vuotta. Viime vuosina puhujille ja esiintyjille on ilmestynyt ilahduttavassa määrin vaihtoehtoisia työkaluja kuten esimerkiksi Prezi, Haikudeck ja Clearslide.

PowerPointin keksijä Robert Gaskins nostaa PowerPoint historiikissaan esiin tärkeän seikan, joka mahdollisti PowerPointin kasvun ja sen aseman sementoimisen yrityksissä ja organisaatioissa: “…efforts to introduce new presentation formats that are more like continuous video, such as using only smooth seamless zooming and panning, without any explicit slide-to-slide transitions, may be overlooking the need for discrete slides that can be individually reused and repurposed, through that ”brisk trade and economy of slides”, to express solidarity and unity.”

Yritysten ja organisaatioiden sisällä toimivat esitysdiojen osta, myy ja vaihda markkinapaikat

Yritysten ja organisaatioiden sisällä toimii esitysdiojen osta, myy ja vaihda markkinapaikat, joissa PowerPointin perustoiminallisuus helposti muutettavissa ja vaihdettavissa olevat yksittäiset esitysdiat ovat eduksi. PowerPoint nauttii yritysmaailmassa samasta kilpailuedusta kuin Facebook sosiaalisessa mediassa tai Elisa matkapuhelinliittymissä – eli verkostovaikutuksesta (Network effect). PowerPointin arvo ajatusten ja ideoiden esittämisen työkaluna on siis sitä suurempi, mitä useampi henkilö käyttää samaa tuotetta tai palvelua, koska tämä mahdollistaa entistä laajemman käyttäjien välisen “kaupankäynnin”.

Itse toivon, että haastajat pystyvät saavuttamaan jalansijaa yrityksissä ja kampeamaan PowerPointia alas valtaistuimelta. Ihan jo senkin takia, että uskon terveen kilpailun tuottavan parhaat innovaatiot ja asiakkaan kannalta parhaimmat lopputulokset.

Usein innovaatioiden suurin arvo on siinä minkälaisia uusia ihmisten välisiä vuorovaikutuksia ja sovelluksia se mahdollistaa – ei itse teknologiassa. Tätä PowerPointin tuoreemmat haastajat eivät ole vielä huomioineet tarpeksi hyvin.