Teetkö nämä virheet esityksessäsi? Kuusi näkökulmaa esityksen käyttäjäystävällisyyteen

1024 683 Meri-Tuuli Nevala

Kun suunnittelet esitystäsi, millä tavoin huomioit esityksesi käyttäjän, eli yleisösi? Kiinnittämällä huomiota käytettävyyteen parannat esityksesi mielekkyyttä ja teet sanomastasi ymmärrettävän.

Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tuotteen toimintoja voidaan käyttää haluttuun tarkoitukseen. Käytettävyys muodostuu tuotteen toimintojen hyödyllisyydestä sekä niiden sujuvuudesta ja sillä voidaan kuvata, kuinka helppoa ja tehokasta tuotetta on käyttää.

Teetkö nämä virheet esityksessäsi- 6

Käytettävyydelle on määritelty useita mittareita. Ehkä yksi tunnetuimmista ja ensimmäisistä käytettävyyttä mitanneista tutkijoista on Dr. Jacob Nielsen, joka on tutkinut erityisesti verkkopalveluiden käyttöliittymien käytettävyyttä. Nielsenin luomia käytettävyyden mittareita ovat opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys, miellyttävyys ja hyödyllisyys. Sovellettuna näitä mittareita voidaan käyttää hyväksi myös presentaatioiden suunnittelussa.

Opittavuus – kuinka helposti käyttäjä pystyy suorittamaan perustehtävät ensimmäisellä käyttökerralla?

Presentaatioiden näkökulmasta opittavuus tarkoittaa sitä, kuinka helposti käyttäjä, pystyy sisäistämään esityksessä annetun tiedon ensimmäisellä kerralla. Käyttäjä pystyy vastaanottamaan ja prosessoimaan vain tietyn määrän informaatiota kerralla, ja se on yleensä vähemmän, kuin mitä ajattelet. Harmillisen usein esityksissä ilmenevä ongelma on liiallisen informaation tuputtaminen yleisölle.

Tuo esityksessä esille sanomasi pääkohdat ja jätä ylimääräinen ja ei-niin-tärkeä tieto pois. Pidä esityksesi myös yksinkertaisena ja tiivistä sanomasi niin, että yleisösi pystyy sen sisäistämään.

Huomioi myös esitysgrafiikan opittavuus. Esitysdiat, jotka ovat täynnä pientä tekstiä tai vaikeasti ymmärrettäviä kaavioita, eivät edistä opittavuutta.

Esitysgrafiikan suunnittelussa keskity siihen, että diasi ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Viestisi tulisi välittyä dioista ilman että käyttäjä joutuu tutustumaan monimutkaisiin kaavioihin ja pohtimaan, että mitä mikäkin koukero esittää.

Seuraava esitysdia pyrkii sanomaan liian monta asiaa samaan aikaan:

Tehokkuus – kuinka nopeasti käyttäjä pystyy suorittamaan tehtävät, opittuaan tuotteen käytön?

Verkkopalveluiden yhteydessä palvelun tehokkuus tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti käyttäjä pystyy palvelua käyttämään ja tekemään vaaditut toimenpiteet palvelun käytön ja toimintatavan opittuaan. Presentaatioiden kohdalla tätä mittaria voidaan soveltaa esityksen jatkuvuuden tarkasteluun.

Esityksen alussa käyttäjä oppii tapasi esittää asioita, niin puheen kuin esitysgrafiikankin osalta. Mikäli tapasi esittää asioita muuttuu olennaisesti kesken esityksen, menee käyttäjältä tovi, ennen kuin hän pääsee taas mukaan tapaasi esittää asioita. Ole siis johdonmukainen esityksessäsi ja pyri esittämään asiat samalla tavalla läpi esityksesi.

 

Muistettavuus – kun käyttäjä palaa tuotteen pariin tauon jälkeen, kuinka helposti hän saa yltää samaan tehokkuuteen kuin aikaisemmin?

Esityksen muistettavuus voidaan presentaatioiden kohdalla ajatella viittaavan siihen, kuinka hyvin käyttäjä muistaa esityksen sanoman esityksen jälkeen. Sanomasi voi esimerkiksi olla jokin mielipide, toimintatapa tai vaikka tuotteen toiminta. Esitykselläsi pyrit saamaan yleisösi huomioimaan sanomasi ja reagoimaan sen mukaisesti.

Kun suunnittelet ja pidät esitystäsi, muista tämä sanomasi, ja pysy siinä. Aiheesta eksyminen tai sanoman piilottaminen sekavan esityksen sekaan ei helpota sanomasi sisäistämistä ja tätä kautta myös sanoman muistettavuus kärsii.

Havainnollistaminen ja esimerkit parantavat sisältösi sisäistämistä ja ne myös helpottavat sanomasi muistettavuutta. Käytä siis rohkeasti, mutta harkitusti, esimerkkejä ja havainnollistavia grafiikoita.

 

Virheettömyys – kuinka paljon käyttäjä tekee virheitä, kuinka vakavia ne ovat ja kuinka helppo niistä on toipua?

Käyttöliittymäsuunnittelun yhteydessä virheiden mittaaminen on yksinkertaista ja virheitä on myös helppo löytää. Presentaatioiden näkökulmasta virheet eivät ole ihan niin selkeitä vaan esityksen käytettävyyttä arvioitaessa virheet liittyvät käyttäjien tapaan hahmottaa esityksen antamaa informaatiota.

Esityksestä tehdyt virheet ovat esimerkiksi kaavioiden tulkintavirheitä, väärinymmärrettyä sisältöä tai sisältöä, jota käyttäjä ei ymmärrä. Välttääksesi näitä virheitä varmista, että esityksesi ja esitysgrafiikkasi on ymmärrettävää ja selkeää.

Alla esimerkki, kuinka esitysgrafiikasta saa selkeää ja ymmärrettävää. Kuvassa on ylläolevasta diasta muokattu dia, josta on poistettu kaikki ylimääräinen tieto ja olennainen, eli mobiilidatan käytön kasvu, on tuotu selkeämmin esille.

 

Miellyttävyys – kuinka miellyttävä tuotetta on käyttää?

Esityksen miellyttävyys on monen tekijän summa. Jokainen esityksesi käyttäjä kokee esityksen eri tavalla etkä pysty miellyttämään heistä jokaista.

Äänenvoimakkuus on varmasti yksi eniten esityksen miellyttävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Jos puhut liian hiljaisella äänellä, ei yleisösi kuule sinua ja jos taas puhut liian kovaa, ei sinua ole miellyttävä kuunnella. Myös hyvä puheääni ja selkeä artikulaatio vaikuttavat esityksesi miellyttävyyteen.

Esitysgrafiikan ulkoasu ei ole vain kiillotettua ulkokuorta, vaan se vaikuttaa olennaisesti esityksen miellyttävyyteen. Monet ulkoasuun liittyvät seikat vaikuttavat myös esityksen luettavuuteen. Esimerkiksi taustasta heikosti erottuva teksti ei näy hyvin, eikä sitä ole miellyttävä lukea. Myöskään keskenään riitelevät räikeät värit eivät paranna esitysgrafiikan miellyttävyyttä eivätkä epäselvät kuvat vie sanomaasi eteenpäin.

Myös esitysgrafiikan virheettömyys ja tekninen toimivuus on tärkeä huomioida esityksen suunnittelussa. Asia- ja kirjoitusvirheet esitysgrafiikassasi heikentävät esityksesi sanomaa eivätkä lisää sen miellyttävyyttä. On myös suositeltavaa tarkastaa esityksen tekninen toimivuus vielä paikan päällä ennen esitystä, jotta esitys toimii oikein, eikä esityksen aikana ilmene yllättäviä virheitä.

 

Hyödyllisyys – tekeekö tuote sen, mitä käyttäjä tarvitsee?

Jotta esityksesi olisi käyttäjälle hyödyllinen, tulisi sinun tunnistaa esityksesi kohdeyleisö. Kohdeyleisön tunnistamalla pystyt räätälöimään esityksesi vastaamaan paremmin yleisösi tarpeita ja puhumaan samaa kieltä yleisösi kanssa.

On eri asia esiintyä joukolle saman alan asiantuntijoita kuin käyttäjille, jotka eivät tiedä alastasi tai esityksesi aiheesta juuri mitään. Esimerkiksi jos pidät it-alalla työskenteleville henkilöille esityksen pilvipalveluiden tietoturvasta, kuin jos pitäisit samasta aiheesta esitelmän peruskoulun oppilaille. It-alan asiantuntijoille esiintyessäsi voit olettaa heidän tietävän jo ainakin jonkin verran pilvipalveluiden tekniikasta ja osaavaan alan termistöä. Peruskoululaisilta et voi odottaa samanlaista vihkiytymistä alaan, joten esityksesi sisällön ja kielen tulisi olla tämän mukainen.

Jos käyttäjä ei ymmärrä mitä tai mistä puhut, ei esitys ole käyttäjälle hyödyllinen.

 

Esityksesi tärkein elementti on sen yleisö

Käyttäjäystävällisen esityksen suunnitteluun ja pitämiseen vaikuttaa usea eri tekijä mutta käyttäjän huomioiminen esityksessä ei loppujen lopuksi ole kovin vaikeaa. Asettumalla käyttäjän asemaan esitystä suunnitellessasi pääset jo pitkälle.

Esityksesi sisäistettävyyden ja käytettävyyden kannalta olennaista on keskittyä sanomasi esiin tuomiseen havainnollistamisen  ja yksinkertaistamisen kautta sekä esitysgrafiikan johdonmukaisuuteen ja selkeyteen.

Huomioi siis yleisösi ja paranna esityksesi käytettävyyttä huomioimalla ainakin nämä seuraavaa esitystä suunnitellessasi:

  1. Tunnista esityksesi kohdeyleisö, ja varmista että esityksesi vastaa heidän tarpeisiin.
  2. Pidä esityksesi ytimekkäänä, esitysgrafiikkasi selkeänä ja ymmärrettävänä ja jätä ei-niin-tärkeä tieto pois.
  3. Tarkasta ja korjaa asia- ja kirjoitusvirheet ja varmista esityksesi tekninen toimivuus.
AUTHOR

Meri-Tuuli Nevala

Meri-Tuuli on Havainin inbound strategist ja digitaalisen median osaaja. Koulutukseltaan hän on FM Informaatiotutimuksen ja interaktiivisen median alalta. Meri-Tuulin intohimona on käytettävyys, hakukoneoptimointi ja analytiikka sekä erilaiset tekniset ratkaisut ja integraatiot. Käyttäjä- ja teknologiaorientituneella otteellaan Meri-Tuuli tuottaa toimivia ja tehokkaita sisältöjä ja ratkaisuja asiakkaiden markkinointikampanjoihin. Twitter: MeriTuuliNevala LinkedIn: Meri-Tuuli Nevala

All stories by: Meri-Tuuli Nevala
Read previous post:
Master the Art of Presenting Hangout
Master the Art of Presenting: Haastattelussa Outi Lammi [webinaari 23.6. klo 14.30-15.00]

Järjestämme vielä yhden webinaarin esiintymisgrafiikka- ja tietotyökouluttaja Outi Lammin kanssa tiistaina 23.6. klo 14.30-15.00. Ilmoittaudu mukaan täällä (tai klikkaamalla kuvaa alla)! [Edit...

Close