Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Havain Oy

VAT code: FI25516847
Metsäneidonkuja 10,
02130 Espoo
FINLAND

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Sorri
timo@havain.fi
+358 400 407 611

Rekisterin nimi

Havain Oy:n asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietoja käytetään Havain Oy:n viestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • työtehtävät
 • yritys/organisaatio
 • laskutustiedot ja -osoite
 • sijainti
 • y-tunnus
 • Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle Havain Oy:n verkkosivuilla.
 • evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä Havain Oy:n verkkosivuilla (havain.fi ja www.master-presenting.com)

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjän luovuttamat tiedot
 • Havain Oy:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän hyväksyntää, lukuunottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Havain Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Havain Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@havain.fi.