PowerPoint-salaisuus – suuntaa silmää ja lisää luettavuutta ikonien avulla

Takaisin

Julkaistu 29.11.2013

Toimintojen löytämistä ja käyttöä helpottavat graafiset ikonit ovat tulleet arkipäiväisiksi tietokoneiden graafisten käyttöliittymien myötä. Wikipedia määrittelee sanan Computer Icon seuraavasti: ”A computer icon is a pictogram displayed on a computer screen in order to help user navigate a computer system or mobile device in a similar way traffic signs are used to help a driver navigate traffic.” 

Miksi ikonit ovat niin tehokas keino käyttäjän opastamiseen? Tehon voi tiivistää kolmeen tekijään:

1. Ikoni sisältää merkityksen

Ikonin kuva sisältää merkityksen, joka puolestaan assosioituu käyttäjän mielessä johonkin tehtävään tai toimintoon. Esimerkkinä tietokoneen työpöydältä roskakori, jonne tarpeettomat tiedostot heitetään tai sähköpostia symboliva kirjekuori, joka assosioituu välittömästi postiin ja viestin lähettämiseen.

2. Ikoni kiinnittää huomion

Websivujen käyttö voisi olla vaikeaa ja raskasta, jos sivun sisältö on pelkkää tekstiä (muistatko vielä 90-luvun websivut?:). Ikonit erottuvat tekstistä ja kiinnittävät huomion. Ikoneita voi siis käyttää kiinnittämään käyttäjän huomion johonkin erityiseen kohtaan sivulla.

3. Ikonit helpottavat silmäiltävyyttä

Varsinkin tekstiesityksissä pitkien tekstien kappaleiden silmäiltävyyttä voi parantaa lisäämällä otsikon viereen ikonin, myös listojen luettavutta voi helpottaa ikonin avulla (ks. alla oleva kuva).

Miten ikoneita voi hyödyntää esitysgrafiikassa?

Alla esimerkki siitä miten PowerPoint-esitysdian silmäiltävyyttä ja ymmärrettävyyttä voi parantaa nopeasti hyödyntämällä ikoneita.

Ensimmäinen versio – perinteisen näköinen tekstipitoinen lista, joka esittää kuvitteellisen konsulttiyrityksen toimintatavan.

Slide1

Toisessa versiossa esitystapa on muutettu helpommin luettavaksi vaakasuuntaiseksi esitysmuodoksi. Numeroinnista voi luopua, koska Suomessa (ja länsimaisessa kulttuurissa yleisesti) vasemmalta oikealle on luontainen tapa mieltää prosessin etenemistä.

Slide2

Lisätään ikonit, jotka assosioivat vaiheen sisällön/tuotoksen johonkin jokaiselle helposti miellettävään asiaan.

  • Läpivalaisu – suurennuslasi = jonkin asian lähempi tarkastelu ja tutkiminen
  • Kehityssuunnitelma – dokumentti = vaiheen fyysinen lopputuotos
  • Toteutus – työkalut = vikojen korjaaminen, asioiden kuntoon laittaminen
  • Seuranta – viivagraafi = jonkin asian seuraaminen pidemmän ajan yli

Slide3

Pienillä muutoksilla asetteluun ja ikonien hyödyntämisellä esitysdiasta saa nopeasti silmältävämmän ja helpommin ymmärrettävän. Sopivaa toimintaa tai tuotosta symboloivan ikonin löytäminen saattaa viedä hetken, mutta maksaa itsensä takaisin esitysdian parempana luettavuutena ja ymmärrettävyytenä.