Link building eli linkkien rakentaminen – mitä, miksi ja miten?

1024 576 Meri-Tuuli Nevala

Link building, eli suomeksi linkkien rakentaminen tai linkkien kerääminen, on yksi hakukoneoptimoinnin keinoista. Kuten muukin hakukoneoptimoinnilla, myös linkkien rakentaminen tähtää parantamaan sivuston sijoittumiseen hakukoneen hakutuloksissa.

 

PageRank linkkien rakentamisen taustalla

Verkkosivusi sijoituksen Google hakukoneen hakutuloksissa määrittävät Googlen algoritmit. Algoritmit arvottavat sivut erilaisten signaalien avulla. Yksi näistä algoritmeistä on PageRank-algoritmi, jonka perusperiaate on arvottaa sivut sen perusteella, kuinka monelta ja kuinka luotettavilta sivuilta kyseiselle sivulle linkitetään. Link building hakukoneoptimoinnin tekniikkana on lähtenyt vastaamaan tähän algoritmiin.

PageRank-alkoritmi on aikoinaan ollut se erottava tekijä Googlen ja muiden hakukoneiden välillä, joka on nostanut Googlen maailmanlaajuiseen suosioon. Googlen hakukoneen luojat, Larry Page ja Sergey Brin uskoivat, että verkkosivujen vaikutusvaltaa ja relevanttiutta voitaisiin käyttää koko webin indeksoimiseen. Ajatuksen tähän he saivat akateemisesta taustastaan, ja tutkijoiden käyttämästä tavasta viitata toisiin tutkijoihin ja heidän tutkimuksiinsa tutkimusprosesseissa. Ajatuksena on, että mitä useammin lähteeseen viitataan, eli linkitetään, sitä parempaa ja luotettavampaa sisältö on.

Tämän pohjalta he loivat hakutulosten sijoittumista määrittelevän PageRank-algoritmin.

 

Vaikuttavatko linkit edelleen sijoittumiseen hakutuloksissa?

Kuten kaikki sivun sijoittumiseen vaikuttavat signaalit, myös PageRank ja linkkeihin liittyvät signaalit ja niiden painotukset ovat hakukoneiden varjelemia salaisiuuksia. PageRankin suhteen on myös puhuttu siitä, ettei se enää olisi voimassa tai etteivät sivulle osoittavat linkit enää vaikuttaisi sivun sijoittumiseen.

Yksi hakukoneoptimoinnin maailmaanlaajuisesti tunnetuimmista ja suosituimmista asiantuntijoista Moz kerää vuosittain alan asiantuntijoilta raporttia siitä, mitkä signaalit ovat hakukoneille oleellisia sivujen sijoitusta määrittäessä. Viimeisin, vuoden 2015 hakukoneoptimoinnin signaaleja käsittelevän raportin mukaan sivulle ja sivustolle osoittavien linkkien määrä ja laatu ovat tärkeimpiä signaaleja hakutulosta määritettäessä.

Myös Googlen Senior Search Quality Strategist Andrey Lipattsev vahvisti maaliskuussa 2016 että sivulle osoittavat linkit ovat toinen kahdesta tärkeimmästä signaalista hakutulosten järjestystä määritettäessä.  Suora lainaus kuuluu seuraaavsti:

“Yes; I can tell you what they are. It’s content, and links pointing to your site.”

Sivulle osoittavien linkkien määrällä ja laadulla voidaan siis katsoa edelleen oleavn merkitystä sivun sijoitusta määritettäessä. Millä tavoin noita kallisarvoisia linkkejä sitten saisi hankittua?

 

Link bulding -menetelmät

Linkkien rakentamisen menetelmät ovat vuosien varrella vaihdelleet sivustojen syöttämisestä erilaisiin hakemistoihin aina linkkien ostamiseen. Nämä ovat kuitenkin vanhentuneita menetelmiä, ja esimerkiksi linkkien ostamisesta varoitellaan toistuvasti.

Kuten muukin hakukoneoptimointi, myös linkkien rakentaminen pohjautuu arvokkaaseen ja laadukkaaseen sisältöön. Pyritään siis luomaan sisältöä, johon muut haluavat linkittää esimerkiksi omissa kirjoituksissaan. Tämä on myös se perusajatus, joka aiemmin mainitsemallani PageRank-algoritmilla on, mitä ”tärkeämpi” sisältö, sitä enemmän se saa viittauksia (eli linkkejä).

Nykyisin, netin täyttyessä kirjoituksista ja sisällöistä, voi etenkin aloittavan blogikirjoittajan olla vaikea saada ilman minkäänlaisia toimenpiteitä sivulleen osoittavia linkkejä. Seuraavilla vinkeillä voit helposti hankkia sivullesi osoittavia linkkejä.

 

Uniikki sisältö, joka houkuttelee linkittämään

Uniikki sisältö, esimerkiksi erilaiset laadukkaat tutkimukset ja raportit ovat sisältöjä, jotka houkuttelevat ihmisiä linkittämään. Tällaisten sisältöjen tekeminen on usein aikaavievää ja muut aiheesta kirjoittavat mielellään välttävät tämän työn ja linkittävät jo olemassa olevaan sisältöön.

Kuten itsekin aiemmin tässä kirjoituksessa linkitin MOZin raporttiin. Raportti on uniikki, tarjoaa erinomaista dataa ja vastaavanlaisen tutkimuksen toteuttaminen veisi minulta reilusti aikaa, joten jos on jo olemassa oleva tutkimus, miksi en käyttäisi sitä.

 

Vieraskirjoitukset

Kirjoitatko johonkin alasi julkaisuun tai blogiin vieraskirjoituksia? Tai olisiko sinulla mahdollisuus kirjoittaa?

Vieraskirjoitukset ovat helppo tapa hankkia linkkejä oman domainisi alla sijaitseviin sisältöihin. Tarjoa vieraskirjoituksessa lisätietoa kirjoituksesi aiheesta linkittämällä samaa aihetta käsittelevään oman sivustosi sisältöön.

Vieraskirjoitusta voi myös tarjota esimerkiksi jollekin toiselle aihetta käsittelevälle sivustolle. Sivustoihin ja niiden takana mahdollisesti toimivaan yritykseen kannattaa kuitenkin tutustua ennen yhteydenottoa. Jos olet selkeästi yrityksen kanssa samalla toimialalla ja kilpailette samoista asiakkaista, voi olla, ettei yritys halua julkaista kirjoitustasi blogissaan.

 

Haastattelut, käyttäjien luomat sisällöt, ynnämuutvastaavat

Sisältö, jota varten olet esimerkiksi haastatellut alan asiantuntijoita, voi hyvin todennäköisesti saada luonnollisesti sivulle osoittavia linkkejä esimerkiksi haastateltavien omista blogeista. Tällainen sisältö voi myös houkutella muita aiheesta sisältöä luovia käyttämään sisältöäsi lähteenä omassa sisällössään.

 

Linkkien pyytäminen

Yksi, yleisesti käytössä oleva tapa tuntuu olevan linkkien pyytäminen. Yksinkertaisuudessaan tällä tarkoitetaan sitä, että saman aihepiirin blogien pitäjille lähetetään sähköpostia ja pyydetään linkittämään omaan blogikirjoitukseen.

Käytännössä tämä ei kuitenkaan aivan näin yksinkertaista ole. Tökeröllä, oman edun tavoittelulla tuskin linkkejä sivullesi kuitenkaan saat. Tapaa voisikin ennemmin kutsua esimerkiksi omasta uudesta sisällöstä tiedottamiseksi, mikä on myös ajatuksen tasolla parempi lähtökohta. Eli tiedotetaan samasta aiheesta sisältöä luoville omasta sisällöstä ja kerrotaan että mikäli vastaanottaja kokee kirjoituksen omille lukijoilleen hyödylliseksi, arvostat suuresti, jos hän jakaa sisällön lukijoilleen tai linkittää siihen seuraavassa kirjoituksessa.

Huomioi kuitenkin myös, että sivun, jolta sisältöösi linkitetään, laadukkuudella on merkitystä. Jos siis pyydät linkkejä (eli tiedotat omasta sisällöstäsi), keskity sivustoihin jotka tarjoavat laadukasta, relevanttia ja ajantasaista sisältöä.

 

Älä aina linkitä etusivulle

Hyvin usein huomaa, että esimerkiksi vieraskirjoituksissa on joko tiedostetusti tai tiedostamattomasti harrastettu linkkien rakentamista linkittämällä yrityksen sivuille. Se, miksi käytin ”tiedostetusta tai tiedostamattomasti” -ilmausta, johtuu siitä, ettei sisällöistä ota selvää, onko linkitys omille sivuille tehty linkkien rakentamistarkoituksessa huonosti vai  onko linkki vain soveltunut tekstiin.

Usein tällaisissa tilanteissa kyse on siitä, että kirjoituksessa on linkitetty joko yrityksen verkkosivujen etusivulle tai esimerkiksi palvelusivulle.

Jos tällaiset linkitykset on tehty linkkien rakennustarkoituksessa, on toimintatapa väärä.  Pelkästään etusivulle osoittavat linkit eivät tarjoa lähdesivun lukijalle sitä niin kovin perään kuuluttamaani lisätietoa ja arvoa, eikä etusivulle osoittavien linkkien määrä ja laatu riitä nostamaan sivustosi kaikkien sivujen sijoitusta.

Tähän voi toki rakentaa laajemmankin strategian siitä, mille sivuille sinun tulisi saada minkäkin verran linkkejä, mutta jos et näin vahvaan strategisointiin halua lähteä, riittää että pyrit linkittämään laaja-alaisesti sivustosi eri sisältöihin ja aina sisältöön, joka liittyy lähdesisällön aiheeseen. Linkitettävän sivun liittyessä lähdesisällön aiheeseen parannat myös mahdollisuuksia että ihmiset oikeasti siirtyvät tämän linkin myötä sisältöihisi ja sivustollesi.

 

Link building ei ole yksisuuntainen tie

Olen aiakisemminkin maininnut omissa sisällöissä ulkoisiin sisältöihin linkittämisestä, ja suositellutkin tätä tekemään. Ja suosittelen edelleen. Jotkut hakukoneoptimoinnin asiantuntijoista ovat sitä mieltä, ettei toisten sisältöihin linkittäminen on kannattavaa, sillä tällöin tarjoaa tuolle toiselle lisäarvoa Googlen ja PageRankin silmissä.

Ulkoisiin lähteisiin linkittämällä voit kuitenkin tarjota lukijalle arvokasta lisätietoa aiheestasi, ja mahdollisesti jopa saada linkin kohteen sisällöntuottajalle kasvoille hymyn, kun hän huomaa linkityksesi. Tämä voi jonain päivänä johtaa myös siihen, että samaiselta sivustolta linkitetään sinun sivustollesi. Tämä ei kuitenkaan ole automaatio, tai mikään kirjoittamaton sääntö, joten älä vastapalvelusta odottaen valitse linkitettäviä sisältöjä.

Tämän lisäksi, esimerkiksi Rebootin vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan sivuston ulkopuolelle linkittäminen myös parantaisi sivuston sijoitusta hakukoneissa. Muista kuitenkin linkittää luotettaviin, relevanteihin ja ajankohtaista tietoa tarjoaviin sisältöihin.

Luonnollinen on kaunista ja lukija tärkein kohde

Kuten aina seisältöihin ja hakukoneoptimointiin liittyvistä aiheista kirjoittaessani, myös tässä kirjoituksessa haluan painottaa luonnollisuutta ja lukijan huomioimista.

Vieraskirjoitusta kirjoittaessasi, älä tunge kirjoitukseen linkkejä vain linkkien saamisen takia, vaan linkitä kirjoituksestasi sellaisiin sisältöihin, joista lukija voisi hyötyä.

Tarjotessasi sisältöjäsi muille sisällöntuottajille, tarjoa sisältöä sellaisille, joiden aihepiiri liittyy omaasi, ja joiden lukijat voisivat hyötyä kirjoituksestasi.

Lisää vinkkejä siitä, miten huomioit lukijaa sisältöjäsi tuottaessa saat tästä kirjoittamastani hyvän blogikirjoituksen teknisestä reseptistä.

AUTHOR

Meri-Tuuli Nevala

Meri-Tuuli on Havainin inbound strategist ja digitaalisen median osaaja. Koulutukseltaan hän on FM Informaatiotutimuksen ja interaktiivisen median alalta. Meri-Tuulin intohimona on käytettävyys, hakukoneoptimointi ja analytiikka sekä erilaiset tekniset ratkaisut ja integraatiot. Käyttäjä- ja teknologiaorientituneella otteellaan Meri-Tuuli tuottaa toimivia ja tehokkaita sisältöjä ja ratkaisuja asiakkaiden markkinointikampanjoihin. Twitter: MeriTuuliNevala LinkedIn: Meri-Tuuli Nevala

All stories by: Meri-Tuuli Nevala
Read previous post:
Suggestions to Slide Background
Suggestions to PowerPoint slide background

Slide background plays a vital role in delivering a good-looking presentation. A good selection of background can really make your...

Close