Google mainonta – Näin leikkaat mainontasi klikkihintaa

1024 576 Atte Sallamo

(5 min lukien)
(2 min silmäillen
)

Meillä on aina mainontaa tehdessämme kulut mielessä. Maksujen pitää olla mahdollisimman pienet ja mainontakatteiden maksimaaliset. Eli tulosta pitää tehdä. Jotta pääset tähän lopputulokseen, niin otetaan nyt linssin alle tarkasteluun Google mainonta. Sen optimoimiseksi sinun tulee tuntea miten Google Ads mainoshuutokauppa toimii.

Näillä tiedoilla saat leikattua mainontakulujasi ja kasvatettua katetta.

Olet varmasti joskus käynyt tavallisessa huutokaupassa, vain kuinka? Siellähän meklari hakkaa nuijaa pöytään ja sinä huudat haluamasi tuotteet ääntä korottamalla tai kättä nostamalla. Näin raha ja tuotteet vaihtavat huutokaupassa omistajaa. Tämä tilanne on tuttu ja se auttaa sinua ymmärtämään myös Google Adsin mainoshuutokauppan toimintaa.

Lyhyesti, perinteisessä huutokaupassa korkein tarjous voittaa ja sama pätee myös Googlen kanssa asioidessasi. Googlen mainoshuutokaupassa on kuitenkin mielenkiintoinen erityispiirre.

Mainoshuutokaupassa ainoa maksuväline ei ole raha, vaan voit “maksaa” myös tekemällä muita paremman mainoksen. Tällä tarkoitan, että mainoksesi antaa googlehaun tekijälle juuri sen mitä hän etsii. Myös mainoksen mainostekstin tulee olla vetoava ja sen on saatava ihmiset klikkaamaan mainosta. Pienenä vinkkinä todettakoon, että Googlen silmissä hyvä mainos johtaa sivulle, jolla käytetään yhtenäistä sanastoa mainostekstin kanssa.

Hyvän mainoksen hyödyt näet alla olevasta kuvasta ja jos haluat kirjoittaa yrityksellesi mainoksen, joka tuo myyntiä, niin voit lukea opit siihen tästä blogista.

Google Ads mainonta hinta

Parantamalla mainoksesi laatua saat laskettua sen levityskustannusta.

Näistä tekijöistä muodostuu mainoshuutokaupassa maksamasi klikkihinta. Katsotaan nyt miten klikkihintasi muodostuu mainoshuutokaupassa ja miten voit laskea kustannuksiasi hyvän mainonnan periaatteilla.

Googlen mainoshuutokauppa – Milloin se järjestetään ja miten osallistut?

Nyt kun tiedämme, että Google mainonta edellyttää mainoshuutokauppaan osallistumista, niin haluat varmasti tietää, että milloin se järjestetään? Mainoshuutokauppa järjestetään joka kerta, kun joku tekee googlehaun: sinä, minä, ihan kuka tahansa. Päivän aikana näin tapahtuu noin 3,5 miljardia kertaa ympäri maapallon. Melkoinen määrä.

Suomessa luvut ovat jonkin verran pienemmät ja täällä hakuja tehdään pyöreästi 30 miljoonaa kappaletta joka päivä. Näissä 30 miljoonassa haussa on paljon tuloksia, joiden mainospaikoilla näkyminen kasvattaa myös sinun liiketoimintaasi. Alla oleavasta kuvasta näet miten mainoksesi päätyy Googlen mainospaikalle kolmen vaiheen kautta.

mainoshuutokauppa Google mainonta

Huutokauppa alkaa googlehausta, jolloin mainostajat esittävät tarjouksensa. Kaikille mainoksille ei välttämättä riitä mainospaikkoja.

Mutta miten saat mainoksesi näkymään näillä mainospaikoilla? Ensin, tarvitset Google Ads -tilin. Jos se sinulta puuttuu, niin saat tehtyä sen täällä. Seuraa vain eteesi tulevia ohjeita.

Kun sinulla on Google Ads -tili, niin saat mainoksesi näkyviin luomalla mainoskampanjan, kampanjaan mainoksen, valitsemalla mainonnallesi kohdeavainsanat ja päättämällä mikä on tarjousstrategiasi. Toisin sanoen, osallistut mainoshuutokauppaan julkaisemalla mainoksen Google Ads -palvelussa. Lisäksi voit asettaa mainonnallesi budjetin, maksimi klikkihinnan ja demografisen kohdennuksen, sekä aikatauluttaa sen näyttöajat. Nämä ovat käteviä työkaluja saada Google mainonta haltuun ja laittaa kulut kuriin.

Luonnollisesti et halua törsätä kerralla koko huutokauppaan varaamaasi budjettia, koska vaikka toki voit saada haluamasi mainoksen näkyviin tyhjentämällä koko lompakkosi meklarin eteen, niin saat huomattavan paljon enemmän vastinetta rahoillesi, kun hajautat budjettisi pidemmälle ajalle. Näin saat samalla rahalla enemmän näkyvyyttä ja vastinetta euroillesi.

No niin, opetellaanpa seuraavaksi huutamaan hyvää halvemmalla. Eli katsotaan miten Google mainonta ja mainoshuutokauppa toimivat.

Google mainonta – Miten sen mainoshuutokauppa toimii?

Google Ads hakusanamainonta on siitä mielenkiintoinen, että rahallinen tarjouksesi on vain osa tarjousta. Laadukkaampi mainos nimittäin kerää enemmän klikkejä ja tuottaa näin enemmän rahaa myös Googlelle (suuremman klikkimäärän kautta, koska Google laskuttaa mainostajia klikkauksista, ei mainosten näyttökerroista), minkä takia yritys suosii mainosten laatua pelkän rahan sijaan.

Tästä syystä mainoshuutokaupassa on pohjimmiltaan kyse mainoksesi laadusta (mainosrankki, ad rank). Mitä suurempi mainosrankkisi on, sitä korkeammalle hakutulosten mainospaikoilla pääset. Yleisesti ottaen korkeampi sijoitus tarkoittaa myös korkeampaa klikatuksi tulemisen todennäköisyyttä – tosin tähän vaikuttaa myös se kuinka vetoava mainosteksti on. Voit lisätä mainoksesi vetovoimaa näillä opeilla.

Google Ads mainos näkyviin ad rank - Google hakukonemainos

Mitä korkeampi mainosrankkisi on, sitä korkeammalle hakutuloksissa pääset.

Edellämainitusta seuraa, että päästäksesi Googlen parhaille mainospaikoille kustannustehokkaasti, sinun tulee maksimoida mainosrankkisi. Mutta mistä komponenteista se koostuu?

Lyhyestä virsi kaunis, kuten sanotaan. Google laskee mainosrankkisi seuraavalla kaavalla:

Mainosrankki = Maksimi klikkihinta X Mainoksen laatupisteytys

Kaavasta sinun on helppo ymmärtää “maksimi klikkihinta”. Se tarkoittaa maksimihintaa, jonka olet ilmoittanut Googlelle olevasi valmis maksamaan per mainoksen klikkaus. Helppoa!

Mutta entä tuo mystinen “mainoksen laatupisteytys”, mikä se on? Katsotaanpa.

Mainoksen laatupisteytys – Laskee tai nostaa kulujasi

Uutta sanaa ei kannata säikähtää. Mainoksen laatupisteytys on yksinkertaisesti numero (1-10), joka kertoo kuinka todennäköisenä Google pitää mainoksen näkijän etsivän hänelle tarjoamaasi sisältöä, tuotetta tai palvelua. Alla olevasta kuvasta näet, miten mainoksen laatupisteet vaikuttavat mainoksesi klikkihintaan.

Google mainonta hinta edullisesti

Suuremmat laatupisteet laskevat Google mainonnan hintaa.

Kuten yllä olevasta kuvasta näet, hyvä uutinen on, että laadukas mainos laskee Google mainonta kulujasi, mutta vastaavasti huono uutinen on, että heikkolaatuinen mainos kasvattaa kuluja. Mahdollisesti jopa 400 %.

Mainoksen laatua Google ei kuitenkaan pysty päättelemään vain yhdestä asiasta, minkä vuoksi laatupisteytys koostuu kolmesta tekijästä:

  1. Klikkauksen todennäköisyys (engl. CTR, eli Click Through Rate). Tämä on prosenttilukema, joka perustuu mainoksesi aiemmin nähneiden ja sitä klikanneiden ihmisten määrään. Esimerkiksi, jos mainoksesi on nähnyt 100 ihmistä ja sitä on klikannut kaksi ihmistä, niin sen klikkaustodennäköisyys on 2 %. Wordstreamin mukaan, kaksi prosenttia on itse asiassa varsin tyypillinen klikkaustodennäköisyys Google mainonnassa. Huomaa kuitenkin, ettei Google Ads laskuta sinua 98 mainoksen näyttökerrasta, joilla mainostasi ei klikattu, vaan ainoastaan mainoksen klikkauksista, mikä tarkoittaa että sait brändillesi ilmaista näkyvyyttä 98 näyttökerran verran. Tämä on ehdottomasti yksi Google Adsin parhaita puolia.
  2. Hakusanan ja mainoksen relevanssi. Tämä perustuu siihen, kuinka hyvin mainostekstit vastaavat haun tekijän Googleen kirjoittamaa hakusanaa. Siksi sinun on hyvä segmentoida mainoksesi hakusanat tarkkaan, pitää huoli Google Ads -tilisi rakenteesta, ja käyttää samoja avainsanoja koko mainontaputken läpi.
  3. Laskeutumissivun ja mainoksen relevanssi. Tämä perustuu siihen, kuinka hyvin mainosteksti vastaa laskeutumissivultasi löytyvää sisältöä. Sen vuoksi sinun kannattaa käyttää laskeutumissivullasi – eli sivulla, jonne mainos klikkaajansa johdattaa – samaa sanastoa, jolla mainoksesi on tarkoitus näkyä.

Pelaamalla näiden muuttujien ympärillä, voit laskea Google mainontasi rahallista hintaa ja kattaa osan kuluista mainoksen laadulla. Nämä muuttujat, yhdessä maksimi hintatarjouksen kanssa määrittävät myös mainosrankkisi.

Mainontasi lopullinen hinta ei kuitenkaan synny pelkästään oman mainoksesi metriikoista, vaan lukujasi verrataan kilpailijasi vastaaviin lukuihin.

Mainontasi klikkihinta – Miten se määrittyy?

Se, mitä Google mainonta sinulle lopulta maksaa, eli klikkihinta määräytyy mainoshuutokaupassa seuraavan kaavan mukaan:

Klikkihinta = (huonomman mainoksen mainosrankki / sinun mainoksesi laatupisteet) + 0,01 €

Havainnollistin Google mainonnan klikkihinnan muodostumisen alempaan kuvaan:

google mainonta klikkihinta ohjeet hinnan laskemiseenMainoksesi klikkihinta syntyy omasta tarjouksestasi ja kilpailijasi tarjouksesta.

Kun puramme kaikki ylemmät mainontasi hintaan vaikuttavat komponentit, niin voimme lyhyesti sanoa, että Google Ads mainoshuutokaupassa kilpailet muiden mainostajien kanssa joko tarjoamalla enemmän rahaa, tai parempia mainoksia.

Tehdäänpä lopuksi vielä yhteenveto: miten voit maksaa yhä suuremman osan mainoksesi kustannuksista laadukkaalla mainoksella käteisen sijaan.

Yhteenveto – Miten saat laskettua Google mainontasi hintaa

Kuten nyt tiedät, kaikki Googlessa näkemäsi mainokset ovat kulkeneet sinne mainoshuutokaupan kautta. Täällä hakukonejätti päättää kenen mainokset näkyvät ja kenen mainokset eivät pääse päivänvaloon.

Kuten sanottu, raha ei ole mainoshuutokaupan ainoa valuutta, vaan huutokauppaa käydään myös mainoksen laadulla: sopiiko mainosteksti yhteen tehdyn googlehaun kanssa, sopiiko mainos yhteen laskeutumissivulta löytyvien tekstien kanssa, ja saako mainos näkijänsä innostumaan (klikkaamaan sivulle) sen sisällöstä.

Tämä tarkoittaa, että sinun tulee tehdä huolellinen avainsanatutkimus (positiiviset ja negatiiviset avainsanat) ja segmentoida valitsemasi avainsanat keskenään samankaltaisiin avainsanaryhmiin, joista muodostat Google Adsiin omat mainosryhmänsä (ad group).

Jokaiselle mainosryhmälle tulee luoda omat mainoksensa, joissa käytät mainosryhmän oman avainsanalistan sanastoa. Näin kasvatat mainoksesi relevanssia hakutuloksissa paitsi Googlen myös haun tekijöiden silmissä. Sisällytä avainsanalistasi sanastoa myös laskeutumissivusi sanastoon. Näin kerrot Googlelle, että mainoksessa esittelemäsi sisältö todella löytyy myös laskeutumissivultasi. Googlen hakukonerobotit osaavat nimittäin lukea myös laskeutumissivun tekstejä. Huomaa myös, että laskeutumissivun laatuun Googlen silmissä vaikuttaa myös sivun latausaika.

Ja lopuksi, sinun tulee viestiä mainoksesi näkijöille selkeä ja vetoava viesti. Sen on tarjottava näkijälleen juuri se mitä hän haluaa, koska muuten hän ei siirry sivustollesi, vaan jatkaa etsintäänsä Googlessa. Jos haluat oppia mistä palikoista tällainen mainos rakentuu, niin lue aihetta käsittelevä blogini täältä.

Nämä ovat täsmätyökalusi mainoksesi hinnan leikkaamiseen. Niiden lisäksi voit leikata kulujasi astetta suuremmalla sapluunalla, jotta varmistat, että käytät rahaa vain tulosta tuoviin huutokaupan kohteisiin alueella, joka on tärkeä sinun yrityksesi liiketoiminnalle. Näin varmistat, että Google mainonta toimii yhtä lailla isossa ja pienessä mittakaavassa. Jos haluat laittaa Google mainontasi kuntoon, niin voit ottaa meihin yhteyttä täällä.

AUTHOR

Atte Sallamo

Atte syttyy hyvien ABM-strategioiden luomisesta ja niiden toimivasta toteuttamisesta. Markkinointityönsä Atte aloitti B2C-asiakkaita yrityksille tuottaneena yrittäjänä. Siinä häntä kiinnostivat hyvä copy ja konversio. Aten osaaminen on kovassa käytössä Havainissa ja nyt Atte luo vetoavia ABM-sisältöjä asiakassegmentit huomioiden ja kohdentaa myyntisisältöjä ABM-työkaluilla B2B-ostopäättäjille. Osaamisestaan Atte kirjoittaa blogia, jossa hän käsittelee ABM:ää ja myyntiä kokonaisuutena. Sen lisäksi hän nauttii vapaa-ajalla lautapelien pelaamisesta ja on (psykologia-, myynti-, ja historia-) kirjallisuuden suuri ystävä.

All stories by: Atte Sallamo
Read previous post:
Morph in PowerPoint – The ultimate game-changer for your presentation! (part 2)

In my previous blog about Morph, I have mentioned some basics of using Morph in PowerPoint. However, there are still...

Close